Reference AQUA LIFE

AquaLIFE sarađuje sa velikim brojem institucije iz sektora zdravstva, industrije i obrazovanja. Ovo su neki od više stotina naših partnera:

Zdravstveni sektor

Vojnomedicinska akademija - Beograd

Vojnomedicinska akademija - Beograd

Institut za plućne bolesti - Sremska Kamenica

Institut za plućne bolesti - Sremska Kamenica

Institut za bolesti zavisnosti - Beograd

Institut za bolesti zavisnosti - Beograd

Specijalistički veterinarski institut - Kraljevo

Specijalistički veterinarski institut - Kraljevo

Klinički centar - Kragujevac

Klinički centar - Kragujevac

Klinički centar - Crna Gora

Klinički centar - Crna Gora

Zdravstveni centar Priboj

Zdravstveni centar Priboj

Zdravstveni centar Čigota - Zlatibor

Zdravstveni centar Čigota - Zlatibor

Zdravstveni centar Užice

Zdravstveni centar Užice

Zdravstveni centar Kraljevo

Zdravstveni centar Kraljevo

Zdravstveni centar Kruševac

Zdravstveni centar Kruševac

Zdravstveni centar Novi Pazar

Zdravstveni centar Novi Pazar

HoReCa sektor i industrija

Zdravstveni centar Novi Pazar

Vojno tehničko remontni zavod - Čačak

Aerodrom Tivat

Aerodrom Tivat

Cinkara Latifović

Cinkara Latifović

Masinški fakultet - Niš

Masinški fakultet - Niš